Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.483 -117 (-0,44) 12,16 1,71
C21 20.100 0 (0) 7,37 0,57
CLX 12.200 -100 (-0,81) 8,23 0,92
DLR 10.400 0 (0) -7,01 0
EFI 1.900 0 (0) 86,35 0,23
EIN 3.800 0 (0) 7,67 0,37
HD2 5.000 -200 (-3,85) 9,78 0,36
HD8 6.200 0 (0) 4,18 0,46
HIZ 31.000 0 (0) 10,27 1,32
HPI 11.100 0 (0) 4,15 0,70
IDV 37.818 +218 (+0,58) 5,03 2,03
NDN 18.731 -69 (-0,37) 15,58 1,35
NRC 11.900 +800 (+7,21) 5,74 0,71
PV2 2.200 -200 (-8,33) 14,71 0,37
PVL 1.400 0 (0) -7,30 0,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 35,84%
Nguyễn Thị Trang 15,26%
Trần Thị Thương 4,92%
Vũ Lan Phương 0%
Phạm Thị Trung Hiếu 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 28/02/2019

Xem thêm