Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 22.900 -60 (-2,55) 7,72 0,93
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 67.800 -20 (-0,29) 28,43 3,59
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 18.500 0 (0) 19,82 0,55
CCL 10.300 -50 (-4,62) 10,16 0,88
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 24.000 0 (0) 14,30 1,63
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 7.270 -13 (-1,75) 182,89 0,60
D2D 46.900 +60 (+1,29) 69,68 1,52
DIG 23.800 -90 (-3,64) -619,96 1,87
DRH 2.840 -17 (-5,64) -3,70 0,23
DTA 4.250 -2 (-0,46) 37,64 0,38
DTD 30.567 -933 (-2,96) 12,89 1,15
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 4,86%
Nguyễn Phương Đông 4,77%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 3,88%
Norges Bank 3,71%
Hoàng Thị Phương Điểu 2,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/12/2023

Xem thêm