Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 17.891 +91 (+0,51) 133,19 0,50
CLG 3.700 0 (0) -0,38 2,95
DLR 11.400 0 (0) -13,42 0
EFI 3.200 0 (0) -9,27 0,41
EIN 16.920 -1.480 (-8,04) 30,03 1,55
HD2 11.445 -255 (-2,18) 214,14 0,89
HD6 31.819 -1.981 (-5,86) 174,62 2,46
HD8 12.753 -347 (-2,65) 23,50 1,00
HIZ 80.500 0 (0) 24,85 3,05
HPI 26.000 0 (0) 7,35 6,42
IDV 65.026 -1.174 (-1,77) 8,14 2,43
KSF 71.352 -648 (-0,90) 93,69 3,59
NDN 20.222 -878 (-4,16) 4,89 1,36
NRC 28.018 -582 (-2,03) 28,26 2,22
PV2 8.438 -362 (-4,11) 350,62 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Phương Đông 7,05%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 6,95%
CTBC Vietnam Equity Fund 2,77%
Norges Bank 2,47%
Venner Group Limited 1,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 02/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 07/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021

Xem thêm