Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần GTNFOODS (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.700 0 (0) -2,03 0
APT 4.500 0 (0) -0,19 0
ATA 4.900 0 (0) -11,58 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 2.600 0 (0) -1,05 0
BLF 0 -5.300 (-100,00) -8,97 0,40
CAD 2.400 0 (0) -7,36 0
CAT 24.930 -470 (-1,85) 4,85 1,79
CCA 9.500 0 (0) 20,65 0,64
CQN 21.007 -1.293 (-5,80) 16,42 1,73
DAT 25.900 -5 (-0,19) 26,11 1,76
DBC 73.900 -100 (-1,33) 8,68 1,77
DMN 10.400 0 (0) 21,89 0,96
FMC 50.500 -350 (-6,48) 12,53 1,92
GTN 19.600 -90 (-4,39) 49,19 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 75,00%
Nghiêm Văn Tùng 4,96%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,14%
UBS AG London Branch 1,44%
Dương Thị Hồng Hạnh 1,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 31/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 03/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021

Xem thêm