Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 39.000 0 (0) 9,98 1,34
DLG 3.000 -2 (-0,66) -1,00 0,81
FRC 26.150 +450 (+1,75) 2,38 0,61
FRM 9.500 0 (0) 17,67 0,88
GTA 15.800 -110 (-6,50) 24,51 0,94
MDF 10.600 0 (0) -40,70 0,90
PIS 11.000 0 (0) 7,85 0,93
PTB 47.200 +80 (+1,72) 7,85 1,14
SAV 16.350 +105 (+6,86) 6,07 0,78
TMW 11.900 0 (0) 8,98 0,67
TQN 25.700 0 (0) 1,91 0,41
TTF 5.270 0 (0) -1.052,19 4,83
VIF 0 -14.400 (-100,00) 11,05 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 26,21%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp TLK 22,65%
Ngô Thu Dung 0%
Nguyễn Lâm Tùng 0%
Công ty Cổ phần GTNFOODS 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 08/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 15/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm