Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.141 -59 (-0,72) 16,36 0,76
ABW 9.797 -3 (-0,03) 13,18 0,73
AGR 19.600 -10 (-0,50) 30,63 1,67
APG 12.450 -20 (-1,58) 19,38 1,10
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.018 +118 (+1,19) 8,13 0,88
BSI 48.450 -45 (-0,92) 24,10 2,24
BVS 44.853 +53 (+0,12) 14,56 1,36
CSI 28.025 -775 (-2,69) -35,53 2,67
CTS 41.700 -45 (-1,06) 22,46 2,89
DSC 24.680 -320 (-1,28) 26,37 2,21
EVS 7.500 0 (0) 14,03 0,63
FTS 42.850 -50 (-1,15) 24,22 3,43
HAC 14.100 0 (0) 10,63 1,50
HBS 10.083 +83 (+0,83) 17,73 0,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VŨ MẠNH TIẾN 9,71%
Nguyễn Hồng Tuấn 4,98%
Vũ Hải Anh 4,86%
Nguyễn Hải Châu 3,95%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest 3,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/06/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 10/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 10/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm