Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 9.998 -402 (-3,87) 30,70 0,91
BTH 8.500 0 (0) 51,66 0,77
CJC 0 -21.900 (-100,00) 47,67 2,05
DHP 0 -11.900 (-100,00) 8,37 0,68
EMC 9.500 -9 (-0,93) 478,34 0,88
EME 21.300 0 (0) 13,32 1,07
EMG 31.200 0 (0) 7,15 1,00
GEE 27.840 -660 (-2,32) 9,49 1,39
GEX 17.100 +60 (+3,63) 754,29 0,69
HEM 21.413 +513 (+2,45) 16,21 1,30
KIP 9.000 +1.100 (+13,92) 7,03 0,46
TBD 95.000 0 (0) 82,63 5,24
THI 27.000 -200 (-6,89) 36,91 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Ngọc Duật 17,63%
Nguyễn Phương Duy 14,95%
Đào Huy Ánh 12,38%
Bùi Mạnh Cường 7,11%
Nguyễn Thị Bích Lan 6,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC chưa kiểm toán năm 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 21/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm