Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -21.200 (-100,00) 161,52 1,06
ELC 22.650 0 (0) 29,55 1,35
KST 19.996 +1.696 (+9,27) 27,65 0,93
PMJ 22.200 0 (0) 7,96 0,83
PMT 9.767 +367 (+3,90) 16,63 0,60
SAM 20.750 +135 (+6,68) 66,88 1,61
SMT 13.968 -332 (-2,32) 32,71 1,22
VAT 2.979 -421 (-12,38) 79,45 0,28
VIE 13.506 +1.106 (+8,92) 186,38 2,08
VTC 15.000 0 (0) 10,58 0,80
VTE 8.100 0 (0) 19,88 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 6,10%
Trần Hùng Giang 5,87%
Vietnam Equity Holding 4,94%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 4,93%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 4,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 08/02/2021

Xem thêm