Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 36.500 +500 (+1,39) 6,45 1,56
BDT 14.402 +202 (+1,42) 20,31 0,98
BHC 1.700 0 (0) 17,41 0
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 23.000 0 (0) 14,87 0,58
BTN 3.600 0 (0) -2,30 0,52
BTS 5.570 -30 (-0,54) -10,57 0,52
CCM 34.174 -5.726 (-14,35) 4,00 0,50
CDG 2.500 0 (0) 2,02 0,18
CGV 2.700 0 (0) -7,22 0,32
CHC 3.600 0 (0) 3,95 0,29
CVT 32.650 +65 (+2,03) 12,33 1,30
DHA 46.650 +80 (+1,74) 8,04 1,80
DNP 0 -22.200 (-100,00) 51,61 0,58
DTC 4.589 +89 (+1,98) -1,12 0,85
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Nga 4,56%
Lê Anh Tài 4,18%
Nguyễn Văn Báo 2,28%
Nguyễn Bá Khánh 1,78%
Phạm Thị Quỳnh Chi 0,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 07/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 07/09/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm