Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CSM 16.000 +50 (+3,22) 27,46 1,25
DRC 29.650 +85 (+2,95) 14,30 1,90
SRC 30.500 +50 (+1,66) 29,11 1,93
VKC 900 0 (0) -0,20 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 50,51%
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 4,70%
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 4,24%
Phạm Thị Hồng Hội 3,05%
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 2,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 18/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 19/01/2024

Xem thêm