Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 6.015 -285 (-4,52) 8,17 0,53
BT1 17.000 0 (0) 10,44 0,86
CPC 17.000 0 (0) 8,25 0,88
DDV 15.036 -664 (-4,23) 5,57 1,26
DHB 12.500 +100 (+0,81) 1,93 0
DOC 12.200 0 (0) 8,28 1,06
HPH 15.200 0 (0) -34,51 1,33
HSI 1.804 -296 (-14,10) -4,47 0
HVT 49.918 -82 (-0,16) 4,53 1,62
LAS 11.462 -338 (-2,86) 18,58 1,01
LTG 33.906 -1.494 (-4,22) 8,23 0,95
NFC 0 -15.400 (-100,00) 9,53 1,26
PAT 97.248 -4.952 (-4,85) 9,48 2,73
PCE 0 -24.500 (-100,00) 3,26 1,09
PCN 8.300 +1.000 (+13,70) -4,23 2,88
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Edgbaston Asian Equity Trust 5,03%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 4,05%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 28/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 30/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 22/08/2022

Xem thêm