Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 13.500 0 (0) 14,66 1,25
DSN 46.800 -190 (-3,90) 16,36 3,17
GTT 2.296 +296 (+14,80) -0,60 0
HES 20.000 0 (0) -14,19 1,92
KLF 6.311 +11 (+0,17) 1.053,15 0,61
ONW 7.990 +490 (+6,53) -3,48 58,59
RIC 19.900 -20 (-0,99) -17,40 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long 65,95%
TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 43,97%
Công ty TNHH Thanh Bình 16,35%
CTCP Tập đoàn Mai Linh 5,76%
Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa 2,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2019 13/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2013 10/03/2014

Xem thêm