Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNM 11.400 0 (0) -1,10 11,33
MEF 4.200 0 (0) 0,49 0,09
YTC 37.700 +4.700 (+14,24) 20,86 2,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dịp Văn Minh 24,00%
Nguyễn Thị Hồng Vân 13,39%
Phạm Thị Thanh Huyền 3,98%
Bùi Lê Minh 3,89%
Lê Thị Mỹ 1,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 03/02/2023

Xem thêm