Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0) 8,21 1,22
BGW 19.500 0 (0) 34,11 1,90
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 14,48 0,87
BPW 14.900 0 (0) 12,79 1,35
BTW 0 -32.000 (-100,00) 8,47 1,35
BWA 12.400 0 (0) 16,63 0,97
BWE 44.300 -5 (-0,11) 11,37 2,18
BWS 34.410 +610 (+1,80) 14,08 3,24
CLW 30.000 0 (0) 14,01 1,73
CMW 14.700 0 (0) 22,08 1,36
CTW 22.700 0 (0) 15,25 1,32
DBW 10.000 0 (0) 224,58 0,84
GDW 30.400 +2.500 (+8,96) 17,98 1,80
NBW 22.500 -2.500 (-10,00) 13,81 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Điện Biên 100,34%
Đinh Quốc Lộc 0,02%
Phạm Quang Tuấn 0,02%
Phạm Trọng Nguyên 0,02%
Hoàng Cúc Phương 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 15/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 01/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 19/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021

Xem thêm