Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 120.894 +894 (+0,75) 26,73 4,96
ASG 19.500 -5 (-0,25) 411,17 0,88
CCP 24.900 0 (0) -60,99 2,25
CCT 9.600 0 (0) 36,99 1,02
CDN 33.510 +110 (+0,33) 11,54 1,87
CIA 11.300 -300 (-2,59) 97,06 0,65
CLL 42.000 +10 (+0,23) 14,20 2,21
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 3.889 +89 (+2,34) -131,31 0
CQN 27.978 +78 (+0,28) 19,11 2,15
DDH 13.600 0 (0) 8,81 1,17
DL1 5.003 -97 (-1,90) 11,51 0,37
DNL 24.300 0 (0) 14,27 1,76
DS3 6.729 -171 (-2,48) 13,78 0,87
DVP 75.700 -10 (-0,13) 10,65 2,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 56,58%
Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân 8,14%
Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân 4,93%
Thẩm Nguyễn Thục Anh 0,82%
Bùi Quang Đạo 0,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 17/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 13/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 11/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/08/2023

Xem thêm