Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 5.293 -207 (-3,76) 43,83 0,45
API 12.045 -455 (-3,64) 5,13 1,10
BII 2.615 -85 (-3,15) -2,74 0,26
C21 12.000 0 (0) 8,49 0,34
CEO 22.886 +1.286 (+5,95) 19,58 1,72
CLG 1.173 -27 (-2,25) -0,12 0,94
D11 11.800 +300 (+2,61) 5,93 0,47
DLR 8.500 0 (0) -11,04 0
EFI 1.832 -68 (-3,58) -2,58 0,26
HD2 15.745 +345 (+2,24) 1.047,42 1,28
HD6 14.168 -432 (-2,96) 2,39 0,70
HD8 7.153 +53 (+0,75) 13,81 0,58
HLD 27.113 +213 (+0,79) 89,36 1,25
HPI 23.900 0 (0) 35,81 4,88
HRB 26.500 0 (0) 7,21 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng 54,80%
Tama Global Investments Pte., Ltd. 7,85%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 6,03%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 6,03%
Hoàng Ngọc Ánh 3,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 13/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 07/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 09/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 31/10/2018

Xem thêm