Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 5.205 +5 (+0,10) -2,25 0
APT 4.475 -525 (-10,50) -0,19 0
ATA 4.310 -90 (-2,05) -10,18 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 2.287 +287 (+14,35) -0,93 0
BLF 4.773 +273 (+6,07) -8,29 0,37
CAD 2.572 -228 (-8,14) -7,88 0
CAT 27.650 -150 (-0,54) 5,38 1,98
CCA 9.500 0 (0) 11,66 0,64
CQN 21.800 0 (0) 17,04 1,80
DAT 26.900 -5 (-0,18) 27,12 1,82
DBC 76.800 +180 (+2,40) 9,02 1,84
DMN 10.400 0 (0) 21,89 0,96
FMC 53.400 0 (0) 13,25 2,03
GTN 20.150 -30 (-1,46) 50,57 1,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Minh Truyền 3,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm