Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 16.800 +500 (+3,07) 125,07 0,50
CLG 2.600 0 (0) -0,26 2,07
DLR 12.800 0 (0) -15,06 0
EFI 3.300 0 (0) -9,56 0,42
EIN 12.614 -386 (-2,97) 22,39 1,16
HD2 10.603 +3 (+0,03) 198,39 0,83
HD6 34.926 -2.574 (-6,86) 191,67 2,71
HD8 11.700 0 (0) 21,56 0,92
HPI 24.500 0 (0) 6,26 6,05
HRB 23.500 0 (0) 6,79 1,13
IDV 68.098 +298 (+0,44) 8,83 2,59
KSF 100.629 -2.871 (-2,77) 152,12 5,67
NDN 14.913 -87 (-0,58) 3,71 1,03
NRC 20.280 +580 (+2,94) 7,81 1,49
PV2 6.798 -102 (-1,48) 57,09 1,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Phượng Hoàng Kim 15,74%
Nguyễn Thị Thu Quyên 12,17%
Công ty Cổ phần Quản lý và dịch vụ An Khánh 9,83%
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hưng Phú 5,81%
Vietnam Equity Holding 3,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 15/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 13/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 15/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2021

Xem thêm