Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.300 0 (0) 4,70 0,94
BGW 17.000 0 (0) 25,46 1,64
BLW 11.600 0 (0) 14,44 1,07
BNW 10.000 0 (0) 17,70 0,94
BTW 34.500 -3.500 (-9,21) 5,96 1,30
BWA 8.000 +1.000 (+14,29) 15,09 0,61
BWE 46.600 -65 (-1,37) 12,59 1,95
BWS 26.900 -1.100 (-3,93) 11,54 2,34
CLW 33.000 0 (0) 7,31 1,71
CMW 8.900 0 (0) 12,97 0,84
CTW 17.000 0 (0) 15,61 0,96
DNA 21.600 0 (0) 8,86 1,50
DNN 200 0 (0) 0,06 0,01
GDW 33.800 +2.800 (+9,03) 7,33 1,66
NBW 21.400 +900 (+4,39) 9,61 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng 75,94%
Nguyễn Thị Diễm Loan 1,29%
Trần Thị Đoàn Sinh 0,37%
Nguyễn Khắc Khánh 0,19%
Dương Thị Hoa 0,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/03/2018

Xem thêm