Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 20.700 0 (0) 7,93 1,28
BGW 17.500 0 (0) 28,57 1,70
BLW 20.100 0 (0) 27,75 1,87
BNW 8.700 0 (0) 19,17 0,85
BTW 0 -35.000 (-100,00) 14,26 1,49
BWA 9.200 -1.500 (-14,02) 16,81 0,70
BWS 30.500 -1.000 (-3,17) 14,40 2,61
CMW 10.000 0 (0) 12,79 0,95
CTW 18.000 0 (0) 13,00 1,01
DBW 10.000 0 (0) 255,91 0,86
DNA 23.500 0 (0) 15,90 1,69
GDW 0 -20.800 (-100,00) 12,64 1,20
NBW 32.948 +2.048 (+6,63) 20,15 2,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng 75,94%
Nguyễn Thị Diễm Loan 1,29%
Trần Thị Đoàn Sinh 0,37%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Lâm Đồng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/04/2017

Xem thêm