Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVH 57.800 -280 (-4,62) 23,49 1,97
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Tài chính 65,00%
Sumitomo Life Insurance Company 22,09%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 2,98%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,61%
Seafarer Overseas Growth and Income Fund 0,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 13/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021

Xem thêm