Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 7.297 -603 (-7,63) 9,91 0,64
BT1 17.500 0 (0) 10,75 0,88
CPC 0 -19.000 (-100,00) 8,82 0,89
DDV 18.993 +193 (+1,03) 7,04 1,59
DHB 11.700 0 (0) 1,81 0
DOC 11.500 0 (0) 7,81 1,00
HPH 15.000 0 (0) -34,05 1,32
HSI 2.000 0 (0) -4,96 0
HVT 50.217 -683 (-1,34) 4,54 1,63
LAS 13.806 +506 (+3,80) 22,20 1,21
LTG 35.598 -2 (-0,01) 8,70 1,00
NFC 19.200 +100 (+0,52) 11,88 1,57
PAT 136.075 -2.425 (-1,75) 13,27 3,81
PCE 30.669 +1.869 (+6,49) 4,11 1,38
PCN 4.400 0 (0) -2,24 1,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Quỳnh Trang 10,63%
Doãn Thị Hằng 5,79%
Nguyễn Mạnh Cường 1,51%
Lê Phan Thành 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/03/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 10/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 19/03/2018

Xem thêm