Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 22.700 0 (0) 10,09 1,50
BGW 17.500 0 (0) 29,70 1,65
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 8.700 0 (0) 15,59 0,79
BTW 0 -34.000 (-100,00) 14,59 1,40
BWA 12.400 0 (0) 22,65 0,95
BWE 50.000 +240 (+5,04) 12,76 2,43
BWS 33.000 0 (0) 14,81 2,92
CLW 35.500 0 (0) 30,07 2,10
CMW 11.000 0 (0) 14,41 1,01
CTW 19.500 0 (0) 14,04 1,10
DBW 10.000 0 (0) 223,76 0,86
DNA 26.900 0 (0) 14,41 1,80
GDW 0 -35.900 (-100,00) 25,31 1,97
NBW 20.700 -500 (-2,36) 12,60 1,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu 98,65%
Phan Chí Quang 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 17/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 27/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 27/11/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 19/02/2019

Xem thêm